top of page

Luna Personalarm - se mer på vår video!

Luna görä att din Android telefon blir ett lättanvänt, lokaliseringsbart personalarm.Den personliga säkerhetslösningen med GPS-lokalisering och talförbindelse finns nu tillgänglig för alla till ett fördelaktigt pris. Man kan skaffa den som extra säkerhet. Och bäst av allt – Ingen månadskostnad för vare sig användning eller för larmapparatens abonnemang.


Luna passar för alla som använder Android-telefoner. Den sammanlänkas med din mobiltelefon med hjälp av Bluetooth-förbindelse och bildar en fungerande larmlösning. Med hjälp av Luna larm och LunaSafe programvara kan du snabbt och vid behov även obemärkt larma genom att trycka på knappen. Larmet går till förvalda mottagare. Då får mottagaren en kartlänk med din position, ett larmmeddelande samt ett larmsamtal eller en vald kombination av dessa. Mottagarna kan vara flera till antalet. Larmmeddelanden och larmsättet (t.ex. ljudlöst) kan ändras. Larmet kan man ha på handleden, på en klämma t.ex. på arbetskläderna eller på dragkedjan till väskan eller hängande runt halsen. Således passar Luna Personsäkerhetslarm för många olika användningsområden, överallt där man snabbt kan behöva få kontakt med någon annan.bottom of page