top of page

Sitran Vaikuttavuuden Boot Camp

Oulumo sai 29n muun valitun yrityksen / toimijan kanssa perusteet vaikuttavuus-investoimisen perusteista.Kuvissa vasemmalta Sitrasta: Riikka Poukka, Anna-Maija Aalto sekä Mika Pyykkö sekä oikealla Fiban Reidar Wasenius.


Social Impact Bond (SIB) on tulosperusteinen rahoitussopimus, joka on sidottu mitattaviin arvoihin - siis myös muihin kuin taloudellisiin. Startupit ovat avainasemassa, kun luodaan uutta vaikutuksellisiin arvoihin nojaavaa uutta liiketoimintaa. Mielenkiintoisia luentoja ja tiukkaa työpaja-ahertamista.

bottom of page