top of page

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen
REKISTERISELOSTE

Rekisterin ylläpitäjä: Oulumo Oy (Y-tunnus: 2747497-8)
Rekisterin nimi: Oulumo Oy:n Asiakasrekisteri
Rekisterin ylläpito: Rekisteriä ylläpitää Oulumo Oy:n hallituksen osoittamat henkilöt

 

Miksi Oulumon Asiakasrekisteri on perustettu?
• Oulumo Oy:n ja Tilaajan välisen asiakassuhteen hoitamista varten
• Oulumo Oy:n ja Palvelun käyttäjän välisen palvelusuhteen hoitamista varten
• Edellisten ja Oulumo Oy:n välisen asiakaspalvelutapahtumien hoitamista varten.


Mitä tietoja Asiakasrekisteriin kerätään?
• Tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero
• Palvelun käyttäjän nimi, osoite, ja puhelinumero
• Yhteyshenkilötieto / tarkentava (mm. sukulaisuus) tieto Tilaajan asemasta
• Laskutustiedot palveluun liittyen
• Tapahtumalokin historiatiedot Palvelun tekniseen ylläpitoon
• Palvelusopimus
• Muut, asiakkaan/tämän edustajan ilmoittavat Palvelua yksilöivät lisätiedot


Mistä Asiakasrekisterin tiedot on kerätty tai päivitetty?
• Tiedot ovat palvelun Tilaajan tai muun Käyttäjän edustajan ilmoittamia
• Tiedot on ilmoitettu palvelutilauksessa sekä Palvelusopimuksella kirjallisesti
• Tietoja päivitetään joko Tilaajan tai Käyttäjän / tämän edustajan ilmoituksella tai palvelun tapahtumien yhteydessä palvelun kestäessä.


Mitkä ovat Tilaajan / Käyttäjän oikeudet Asiakasrekisteriin nähden?
• Tilaaja / Käyttäjä voivat tarkistaa hänestä Asiakasrekisteriin merkityt tietonsa (Henkilötietolaki (523/99) 10§ mukainen oikeus)
Mitkä ovat Oulumo Oy:n oikeudet Asiakasrekisteriin nähden?
• Asiakasrekisteri on perustettu tuotettavan palvelun sisäiseen hoitamiseen
• Oulumo voi koostaa tapahtumista tilastoja ilman henkilöön käypää yksilöintiä

Kuka käyttää Asiakasrekisteriä?
• Palveluprosessin kannalta välttämätön Oulumon tai tämän edustajan henkilöstö
• Palvelutehtävien tai sen ylläpitoon liittyvien tapahtumien suorittamista varten
• Sähköisenä kooditietona tai paperitulosteena sisältäen palvelun toimittamisen kannalta välttämättömät tiedot salassapitovelvoitteet huomioiden.


Asiakasrekisteriin tietoturva
• Rekisterin asiakastietoja pääsee käyttämään käyttäjäoikeuksin ja käyttötunnuksin rajattu henkilöstö erillisellä autentikaattori ohjelmalla varmennettuna. Asiakkuuksien laskutustiedot ovat verkkopohjaisessa sovelluksessa, jonka tuottaa suomalainen järjestelmätoimittaja. Tässä tiedostossa on ainoastaan laskutuksen kannalta olennainen tieto. Oulumon palvelin- sekä tietoturvallisuutta valvovat ohjelmistoarkkitehti sekä tekninen johtaja.
• Paperiset tiedot ja asiakirjat sälilytetään erillillään muista asiakirjoista Oulumon toimitiloissa. Säilytystila on lukittu ja paloturvallinen.


Asiakasrekisterin elinkaari ja tuhoaminen
• Tiedot ovat aktiivisia Palvelusopimuksen voimassaolon ajan
• Tiedot säilytetään deaktiivisena asiakassuhteen päättymisvuoden jälkeen kahden (2) täyden kalenterivuoden loppuun saakka.
• Tämän jälkeen kaikki materiaali tuhotaan.


Miten Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa tietonsa?
• Esittämällä tarkastuspyynnon kirjallisesti Rekisterinpitäjälle joko;
• sähköpostilla osoitteella: tietosuojavastaava@oulumo.com
• kirjepostilla: Oulumo Oy / Tietosuojavastaava, Helsingintie 827, 14240 Janakkala
• Mahdollinen huomautus sisältöön tulee osoittaa yllä olevaan osoitteeseen
• Pyrimme järjestämään tarkastusmahdollisen viiden (5) työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.


Muuta huomioitavaa Asiakasrekisteriin liittyen
• Oulumo Oy vastaa ja päättää Asiakasrekisterin käytöstä ja ylläpidosta
• Asiakasrekisteriä ei ole yhdistetty mihinkään Oulumon ulkopuoiseen käyttöön tai toiseen rekisteriin.
• Tietosuojavastaava valvoo hyvää käyttötapaa ja sen lainmukaisuutta
• Rekisteriselosteesta on informaatio Palvelusopimuksessa sekä Oulumon Yleisissä Sopimusehdoissa.
• Rekisteriseloste on esillä Oulumo Oy:n verkkosivulla www.oulumo.com
• Rekisteriselosteen tilausosoite: Oulumo Oy, Helsingintie 827, 14240 Janakkala

EULA ENGLISH
bottom of page