top of page

TIETOSUOJASTA

EU TIETOSUOJA-ASETUS (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR)

Oulumo Oy:n tämä www.oulumo.com verkkosivusto kerää vieralijoistaan Google Analytics järjestelmän kautta anonymisoitua kävijätilastoa. EU:n uuden tietosuojalain mukainen seloste asiasta on luettavissa täältä policies.google.com/privacy.

 

OULUMO OY ASIAKASREKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10§ MUKAINEN
REKISTERISELOSTE

Rekisterin ylläpitäjä: Oulumo Oy (Y-tunnus: 2747497-8)
Rekisterin nimi: Oulumo Oy:n Asiakasrekisteri
Rekisterin ylläpito: Rekisteriä ylläpitää Oulumo Oy:n hallituksen osoittamat henkilöt

Miksi Oulumon Asiakasrekisteri on perustettu?
• Oulumo Oy:n ja Tilaajan välisen asiakassuhteen hoitamista varten
• Oulumo Oy:n ja Palvelun käyttäjän välisen palvelusuhteen hoitamista varten
• Edellisten ja Oulumo Oy:n välisen asiakaspalvelutapahtumien hoitamista varten.

Mitä tietoja Asiakasrekisteriin kerätään?
• Tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero
• Palvelun käyttäjän nimi, osoite, puhelinumero ja henkilötunnus
• Palvelun käyttäjän perustiedot sekä terveydentilaa koskevat hoidon kannalta välttämättömät tiedot erillisessä Hoito- ja Palvelusuunnitelmassa
• Yhteyshenkilötieto / tarkentava (mm. sukulaisuus) tieto Tilaajan asemasta
• Laskutustiedot palveluun liittyen
• Tapahtumalokitiedot Palvelun tuottamiseen liittyen
• Palvelusopimus
• Hoito- ja Palvelusuunnitelma
• Muut, asiakkaan itsensä ilmoittavat Palvelua yksilöivät tiedot

Mistä Asiakasrekisterin tiedot on kerätty tai päivitetty?
• Tiedot ovat palvelun Tilaajan tai muun Käyttäjän edustajan ilmoittamia
• Tiedot on ilmoitettu Asiakaskortilla ja Palvelusopimuksella kirjallisesti
• Tietoja päivitetään joka Tilaajan tai Käyttäjän / tämän edustajan ilmoituksella tai
palvelun tapahtumien yhteydessä

Mitkä ovat Tilaajan / Käyttäjän oikeudet Asiakasrekisteriin nähden?
• Tilaaja / Käyttäjä voivat tarkistaa hänestä Asiakasrekisteriin merkityt tietonsa
(Henkilötietolaki (523/99) 10§ mukainen oikeus)
Mitkä ovat Oulumo Oy:n oikeudet Asiakasrekisteriin nähden?
• Asiakasrekisteri on perustettu tuotettavan palvelun sisäiseen hoitamiseen
• Oulumo voi koostaa tapahtumista tilastoja ilman henkilöön käypää yksilöintiä

Kuka käyttää Asiakasrekisteriä?
• Palveluprosessin kannalta välttämätön Oulumon tai tämän edustajan henkilöstö
• Palvelutehtävien tai sen ylläpitoon liittyvien tapahtumien suorittamista varten
• Sähköisenä kooditietona tai paperitulosteena sisältäen palvelun toimittamisen
kannalta välttämättömät tiedot salassapitovelvoitteet huomioiden.

Asiakasrekisteriin tietoturva
• Rekisterin asiakas- / potilastietoja pääsee käyttämään käyttäjäoikeuksin ja
käyttötunnuksin rajattu henkilöstö vain kiinteää, erikseen määriteltyä IP-väylää käyttäen. Lisäksi käyttäjältä vaaditaan ns. dongle-pohjainen todennus oikeudesta yhteyteen. Koska käyttäjäyhteys täytyy todentaa Oulumon määrittelyllä, ei rekisterin tietokantaa voi käyttää muualta Internet verkosta.
Asiakkuuksien laskutustiedot ovat verkkopohjaisessa sovelluksessa, jonka tuottaa suomalainen tunnettu järjestelmätoimittaja Infocloud Oy. Tässä tiedostossa on vain laskutuksen kannalta olennainen tieto. Oulumon palvelin- sekä tietoturvallisuutta valvovat ohjelmistoarkkitehti sekä
tekninen johtaja.
• Paperiset tiedot ja asiakirjat sälilytetään erillillään muista asiakirjoista Oulumon
toimitiloissa. Säilytystila on lukittu ja paloturvallinen.

Asiakasrekisterin elinkaari ja tuhoaminen
• Tiedot ovat aktiivisia Palvelusopimuksen voimassaolon ajan
• Tiedot säilytetään deaktiivisena asiakassuhteen päättymisvuoden jälkeen
kahden (2) täyden kalenterivuoden loppuun saakka.
• Tämän jälkeen kaikki materiaali tuhotaan.

Miten Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa tietonsa?
• Esittämällä tarkastuspyynnon kirjallisesti Rekisterinpitäjälle joko;
• sähköpostilla osoitteella: tietosuojavastaava@oulumo.com
• kirjepostilla: Oulumo Oy / Tietosuojavastaava, Turuntie 4-6, 13130 Hämeenlinna
• Mahdollinen huomautus sisältöön tulee osoittaa yllä olevaan osoitteeseen
• Pyrimme järjestämään tarkastusmahdollisen viiden (5) työpäivän kuluessa
pyynnön vastaanottamisesta.

Muuta huomioitavaa Asiakasrekisteriin liittyen
• Oulumo Oy vastaa ja päättää Asiakasrekisterin käytöstä ja ylläpidosta
• Asiakasrekisteriä ei ole yhdistetty mihinkään Oulumon ulkopuoiseen käyttöön
tai toiseen rekisteriin.
• Tietosuojavastaava valvoo hyvää käyttötapaa ja sen lainmukaisuutta
• Rekisteriselosteesta on informaatio Palvelusopimuksessa, Hoito- ja Palvelusuun-nitelmassa sekä Oulumon Yleisissä Sopimusehdoissa.
• Rekistersteriseloste on esillä Oulumo Oy:n verkkosivulla www.oulumo.com
• Rekisteriselosteen voi tilata osoitteesta Oulumo Oy, Turuntie 4-6, 13130 Hml

bottom of page